Ontdek de geschiedenis van dit monument in Revin en dat van de moed van de maquisards...

Hallo tou (te) s, Hier ben ik weer, Priscillia, altijd aanwezig om u te vertellen over het historische erfgoed van het gebied van de Val d'Ardenne!

Laten we vandaag eens kijken naar de geschiedenis van het monument Maquis des Manises, gelegen op de weg naar Ondanks alles. Laten we samen hulde brengen aan deze soldaten die sneuvelden voor het verzet. Volg mij en laten we samen dit emblematische monument ontdekken dat van alle kanten uitkijkt over de stad Revin, maar ook over zijn aangrijpende geschiedenis.

Ik heb geprobeerd u via dit artikel het verhaal van deze op de meest geschikte manier te onthullen om de plicht van herinnering niet te beledigen.

Presentatie van het monument

De architectuur

Alvorens in te gaan op de uiteenzetting van de geschiedenis zelf van het monument, lijkt het mij belangrijk om de architectuur ervan op te roepen. Wat het verhaal betreft, dat wordt natuurlijk in een andere paragraaf genoemd.

U moet dus allereerst weten dat het monument Maquis des Manises twaalf meter lang en zes meter breed is. Het is een zeer groot en imposant monument dat daardoor van grote afstand en vanuit de stad beneden zichtbaar is.

Het werd bedacht door de beeldhouwer Henri Louis in het jaar 1948, om hulde te brengen aan de resistente soldaten die vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd in hetzelfde jaar ingehuldigd, meer bepaald in juni.

Het is ook versierd met een kruis van Lotharingen in het midden, 2 standbeelden van bronzen zwijnen en de namen van de 106 maquisards, verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog en die stierven ter verdediging van hun land.

Voor info

Het kruis van Lotharingen dat aanwezig is op het monument van de Maquis des Manises, is het symbool van het verzet en dus van het vrije Frankrijk. Het kwam destijds voor in de symboliek van de hertogen van Anjou, die in 1431 hertogen van Lotharingen werden.

 

De geschiedenis van het monument

Het monument van Manises weerspiegelt uiteraard de geschiedenis van Frankrijk, maar vooral die van de stad Revin. Om u meer te vertellen, de Maquis de Revin (een andere naam die aan deze plaats werd gegeven), was de plaats van verzet van de Maquisards, die zich hier hadden verstopt om zich te verzetten tegen de onderdrukking van de bezetter op het grondgebied van Frankrijk, dat niemand minder dan de Duitse vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na de landing in Normandië, in juni 1944, vond deze maquis (waar het monument nu staat) plaats om een ​​leger van verzetsstrijders op de been te brengen tegen de bezetter. Het gebied was, zoals je kunt zien, verhoogd (hoogte 433 meter). Deze strategische ligging maakte het mogelijk om de hele stad beneden te monitoren.

Aandacht, discretie was vereist, niet gezien worden was essentieel om in leven te blijven. Maar er was natuurlijk niet veel aan te doen. Zo werd eind juni 1944 deze groep verzetsstrijders, genesteld in het hart van de Maquis des Manises, gezien door de bezetter… vanwege de rook van het vuur dat zich beneden verspreidde. Ze werden omsingeld, gemarteld en vervolgens doodgeschoten door de Duitsers.

Hun lichamen werden zelf in haastig gegraven graven begraven. Na verschillende discussies, nadat Revin in oktober 1944 was bevrijd, werden hun lichamen meegenomen en begraven op de stadsbegraafplaats.

Om de moed van deze dappere guerrillastrijders te vertegenwoordigen, werd in juni 1948 het Manises-monument gebouwd.

Herdenking van het Manises-monument

Elk jaar op 13 juni wordt de lokale bevolking opgeroepen om naar de open plek van Père Lachaise te gaan om hulde te brengen aan deze verzetsstrijders die stierven voor Frankrijk, en om de kracht te onderstrepen waarop ze verliefd waren om zich koste wat kost te willen verzetten tegenover de vijand in de stad.

Was deze inhoud nuttig voor u?